پشتیبانی ایده

 مرکز نوآوری دانشگاه کردستان بدون محدودیت زمانی از ایده‌هایی که به نوعی تاییدیه یا مجوز
معتبر دریافت کرده باشند و صاحب ایده مایل به تجاری‌سازی آن باشد، پشتیبانی به عمل می‌آورد. کمترین پشتیبانی در این زمینه عبارتست از مشاوره برای بهره‌برداری از آن. در صورت تمایل می‌توانید با پست الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید و جزییات ایده به همراه اطلاعات تماس صاحب ایده را به صورت مکتوب ارسال کنید:
innovation@uok.ac.ir