نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
فراخوان جذب ایده
شنبه، 20 شهریور 1400
فراخوان جذب ایده
مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشدو نوآوری دانشگاه برگزار می کند
مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان در راستای حمایت از ایده های برتر و پرورش و نهایتا معرفی به بازار اقدام به برگزاری فراخوان جذب ایده با جوایز ارزنده و مزایای مد نظر نموده است.
 

جوایز فراخوان:

تیم اول: 5 میلیون تومان
تیم دوم : 3 میلیون تومان 
تیم سوم: 2 میلیون تومان
 

مزایا و تسهیلات:

1- پذیرش و استقرار درمرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان
 
2- استفاده از خدمات توانمند سازی،مشاوره ،منتورینگ و آموزش
 
3- استفاده از تسهیلات مالیویژه شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان
 
4-حمایت ، سرمایه گذاری و تجاری سازی ایده های منتخب
 
 

مهلت ارسال آثار: از 20 شهریور ماه لغایت 30 مهر ماه 1400 

 

نحوه ثبت نام و ارسال آثار:

 
 از طریق لینک :     https://innovation.uok.ac.ir/inn/sabteedeh.aspx