نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد های فناور
چهارشنبه، 2 تیر 1400
جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد های فناور
در این جلسه که مدیر توسعه کارآفرینی،رشد و نوآوری دانشگاه حضور داشت
در این جلسه که با حضورمدیر توسعه کارآفرینی ،رشد و نوآوری دانشگاه جناب آقای دکتر شمی ،کارشناسان حوزه های کارآفرینی ،رشد و نوآوری و مدیران عامل شرکت های مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه برگزار گردید ،ضمن معرفی مدیریت جدید و بیان نقطه نظرات ایشان در زمینه مرکز رشد،نوآوری و کارآفرینی و تبیین برخی سیاست های کلی دانشگاه پیرامون این سه حوزه، انتظارات خود را از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه بیان داشتند.در ادامه این نشست هر یک از حاضرین ضمن معرفی خود و شرکت تحت مدیریت به بیان مشکلات، چالش ها و پیشنهادات خود پرداختند.در انتهای جلسه حاضرین ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جلسه ،خواستار استمرار این جلسات هم اندیشی در بین شرکت های در مرحله پیش رشد و در مرحله رشد شدند تا بتوانند ضمن بیان نظرات خود از تجربیات سایر شرکت های مستقر استفاده نمایند.