نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان و دانشگاه کردستان
شنبه، 29 خرداد 1400
تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان و دانشگاه کردستان
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان و دانشگاه کردستان در خصوص تاسیس «مرکز نوآوری کشاورزی استان کردستان»
جلسه انعقاد این تفاهم نامه با حضور دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دکتر کیومرث کرمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان، دکتر فرهاد کرمی مسئول امور پژوهشی، نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش، دکتر شمی مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان، دکتر کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان و محمدرضا کیان کارشناس مسئول تجاری سازی و انتقال فناوری مرکز تحقیقات و آموزش برگزار شد.
در این جلسه دکتر سدری به ظرفیت های بسیار مناسب مرکز تحقیقات و آموزش، برخورداری از نیروهای صاحب نظر، متخصص و با تجربه در دیسیپلین های مختلف تحقیقاتی، ارتباط با موسسات تحقیقاتی در سطح ملی، اجرای پروژه های استانی، ملی و بین المللی، ارائه آموزش های مهارتی، تولیدات فناورانه و معرفی ارقام جدید، انجام فعالیتهای ترویجی و انتقال یافته های تحقیقاتی، نظارت بر تولید بذر، نهال، کود و سم، حفاظت از ژرم‌پلاسم های گیاهی و جانوری، برخورداری از هرباریوم بسیار غنی با بیش از 15000 نمونه گیاهی، ثبت گونه‌های جدید برای دنیا و معرفی ارقام جدید در حوزه های زراعی و باغی، کسب مقام اول سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بین مراکز تحقیقاتی اشاره نموده و افزودند با وجود این پتانسیل ها ضرورت وجود یک مرکز رشد و نوآوری کشاورزی، در استان احساس می شود تا مرکز تحقیقات و آموزش بتواند با حمایت فکری از نخبگان و ایده های مرتبط در حوزه کشاورزی و دامپروی، زمینه ساز کمک به جوانان مستعد و اجرای فعالیت های خلاقانه و نوآورانه در استان کردستان شود.
ایشان در ادامه افزودند ظرفیت های علمی و توانمندی های موجود در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان نیز در کنار ظرفیت های مرکز تحقیقات و آموزش، می تواند با ایجاد و حمایت از مرکز نوآوری کشاورزی استان کردستان، منجر به توسعه کشاورزی استان، افزایش درآمد و تولید اشتغال و ثروت شود.
دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان نیز در جلسه انعقاد این تفاهم نامه، ضمن اشاره به اقدامات و فعالیت های ماندگار و افتخار آمیز مرکز تحقیقات و آموزش، آنها را بسیار اثربخش خواندند و افزودند قطعاً همکاری دانشگاه و مرکز تحقیقات و آموزش می تواند اثرگذاری این فعالیت ها را افزایش دهد. ایشان راه اندازی مرکز  نوآوری کشاورزی در استان را منشاء خیر و برکت برای کشاورزی استان دانسته و افزودند این مرکز باید ایده های موجود در نتایج پروژه ها، طرح ها و پایان نامه ها را پرورش داده و با انتقال آن ها به مراکز نوآوری، زمینه رشد و به مرحله عمل رسیدن آنها را فراهم نماید. لذا تاکید نمودند در مرحله بعد تدوین اساس نامه ای که در بر گیرنده تمام جزئیات نحوه همکاری باشد، در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دانشگاه کردستان در ادامه افزودند کشاورزی، محور اصلی آمایش سرزمین در استان کردستان است و فرآورده های کشاورزی در صورتی که در مراکز نوآوری و رشد، رنگ و بوی علمی و فنی به خود بگیرد می تواند زمینه رقابت را حتی در سطح جهانی فراهم کند و در نتیجه ارزش افزوده ایجاد شده آن به سبد خانوار روستائیان استان آمده و زمینه ساز اشتغال برای جوانان استان خواهد شد.
دکتر کرمی معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، در سخنان خود اظهار داشتند پس از رایزنی های فراوان، مواد کلی این تفاهم نامه، تهیه و مورد توافق طرفین قرار گرفته است. ایشان در ادامه افزودند دانشگاه کردستان تجربه های خوبی در خصوص ایجاد مراکز نوآوری در موضوعات عمران، صنایع، معدن و ICT  دارد و مقرر است بزودی مرکز نوآوری فرش در شهرستان بیجار، نیز راه اندازی شود.
دکتر کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، به ضرورت وجود مرکز نوآوری کشاورزی در استان که محصول محور باشد، اشاره نمود و اذعان داشتند که ظرفیت های مناسبی در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان برای این همکاری وجود دارد. وی افزود مراکز نوآوری می توانند زمینه ساز ارائه محصولاتی باشند که حتی در سطح جهانی مطرح باشند.
محمدرضا کیان، مسئول تجاری سازی و انتقال فناوری مرکز تحقیقات و آموزش، اشاره نمودند این تفاهم نامه گام اول همکاری مشترک می باشد و تدوین پروپوزال و عقد قراردادهای آینده مبتنی بر این تفاهم نامه می تواند برنامه اجرایی و عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه را فراهم کند.
در پایان جلسه، تفاهم نامه همکاری مشترک در محل سالن جلسات دانشگاه کردستان و در شش ماده به امضای دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان و دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان رسید.