نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
تودیع و معارفه مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
یکشنبه، 2 خرداد 1400
تودیع و معارفه مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
در جلسه شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه برگزار گردید
براساس حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر زاهد شمی از اساتید خلاق و نوآور و دارای دانش کارآفرینی ازاعضای محترم هیات علمی گروه شیمی با توجه به تجارب، تعهد و تخصصی کهدارا می باشند به عنوان مدیر مراکز رشد،کارآفرینی و نوآوری دانشگاه منصوب شدند.
برهمین اساس در تاریخ 1400/03/02 در جلسه شورای نوآوری و کارآفرینی که با حضور اعضای شورا و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد از خدمات آقای دکتر سلیمانی تقدیر بعمل آمد و جناب آقای دکتر زاهد شمی به عنوان مدیر جدید مراکز مذکور معرفی شدند.پس از سخنان دکتر کرمی در خصوص اهداف بلند مدت و مورد انتظار مراکز یاد شده، برخی از اساتید حاضر در جلسه ضمن اعلام همکاری صمیمانه با مدیریت جدید آرزوی توفیق و سربلندی برای آقای دکتر شمی داشتند.