نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
زیست بوم مرکز نوآروی دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 20 اسفند 1399
زیست بوم مرکز نوآروی دانشگاه کردستان
اینفوگرافیک توسعه مرکز نوآوری دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای رسالت‌ها و اسناد بالادستی خود از زمان افتتاح تاکنون اقدامات شایان توجهی در بخش‌های مختلف در زمینه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، توانمندسازی و ایجاد کسب و کارهای نوپا به انجام رسانیده که از جمله آن می‌توان به برگزاری رویدادهای اشتغال‌زایی مانند استارت‌آپ ویکندهای مساله محور مبتنی بر نیازهای استان، سمینارها وبینارهای مرتبط با کسب و کارهای نوین، کارگاه‌های مستقیما مرتبط با اشتغال‌زایی و .... در سطح استان و کشور اشاره نمود.
همچنین مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری دانشگاه و استان، نسبت به برقرار مراکز وابسته و تخصصی‌تر نیز اقدامات شایان توجهی انجام داده است که در اینفوگرافی فوق، بخشی از این فعالیت ها به تصویر کشیده است.