نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار پذیرش نوآوری در جوامع محلی برگزار شد
دوشنبه، 13 بهمن 1399
وبینار پذیرش نوآوری در جوامع محلی برگزار شد
این وبینار که به همت مرکز نوآوری دانشگاه برنامه ریزی شده بود با حضور علاقمندان به این حوزه برگزار شد
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان در راستای نقش و ضرورت تحلیل و بررسی وضعیت کلیه ذینفعان، ذی مدخلان و بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری، به بررسی ماهیت پذیرش نوآوری در جوامع محلی به مثابه استفاده کنندگان نهایی و مهمترین مخاطبین این منظومه با بهره گیری از تجربه و مهارت یکی از متخصصین و مشاورین این حوزه، اقدام به برگزاری وبیناری با  موضوع پذیرش نوآوری در جوامع محلی پرداخت که با استقبال خوب دانشجویان و دانش آموختگان و افراد علاقمند در این عرصه روبه رو شد.این وبینار که 2 ساعت به طول انجامید به شرح تفضیلی کارکرد اثربخش و فرجام نوآوری ها در جوامع محلی و ضرورت رصد آهنگ پذیرش و کیفیت آن، در این زمینه پرداخت.مرکز نوآوری در صدد آن است در صورت ایجاد علاقمندی در بین دانشجویان و دانش آموختگان سلسله وبینارهایی با موضوعات نوین و به روز در دنیا بپردازد تا گامی در راستای اشتغال زایی و تبیین نقش کلیه بازیگران زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان بردارد.