نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
درآمد زایی از طریق پنل های خورشیدی
چهارشنبه، 8 مرداد 1399
درآمد زایی از طریق پنل های خورشیدی
مرکز نوآوری دانشگاه در راستای ایجاد کسب و کارهای نوین برگزار نمود
مرکز نوآوری دانشگاه در راستای ایجاد فرصت های شغلی در حوزه های نوین از جمله پنل های خورشیدی با استفاده از تجربه و مهارت یکی از متخصصین این حوزه که از فارغ التحصیلان دانشگاه کردستان نیز بوده و در این زمینه مشغول به فعالیت بوده اند اقدام به برگزاری وبیناری با  موضوع درآمد زایی از طریق پنل های خورشیدی نمود که با استقبال خوب دانشجویان و دانش آموختگان و افراد علاقمند در این حوزه روبه رو شد.این وبینار که 2 ساعت به طول انجامید به شرح تفضیلی نحوه کسب درآمد از طرییق نصب پنل های خورشیدی پرداخت.مرکز نوآوری در صدد آن است در صورت ایجاد علاقمندی در بین دانشجویان و دانش آموختگان سلسله وبینارهایی با موضوعات نوین و به روز در دنیا بپردازد تا گامی در راستای اشتغال زایی در استان بردارد.