نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1399
وبینار آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی
مرکز نوآوری دانشگاه با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان برگزار می کند
مرکز نوآوری  دانشگاه با همکاری اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و در راستای آشنایی هر چه بیشتر اساتید گرانقدر دانشگاه با امکانات و تسهیلات این اداره کل اقدام به برگزاری وبیناری با "موضوع آشنایی با مزایا و فرآیند تشکیل تعاونی های تولیدی و خدماتی" ویژه اساتید گرامی دانشکده کشاورزی در تاریخ 99/2/9 به صورت مجازی و در بستر  LMS دانشگاه می نماید.