نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان
سه‌شنبه، 26 فروردین 1399
وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری دانشگاه با همکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی سمیناری به صورت مجازی برای اساتید دانشگاه برگزار می کند
وبینار آشنایی با امکانات و مزایای ایجاد شرکت‌های تعاونی برای اساتید دانشگاه کردستان

💥همراه با پاسخ پرسش‌های رایج از قبیل معافیت مالیات و بیمه شرکت‌های تعاونی، ثبت شرکت‌های تعاونی آموزشی و پژوهشی و ...

👨‍🏫 این دوره فقط مختص اساتید دانشگاه کردستان می‌باشد و دوره ویژه دانشجویان به صورت مجزا اطلاع‌رسانی و برگزار خواهد شد.

📅 زمان برگزاری: سه‌شنبه 26 فروردین ماه 1399 ساعت 19 تا 20

🔶 برای ثبت نام در دوره به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://innovation.uok.ac.ir/inn/eform.aspx