نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
وبینار پرورش زنبور عسل
یکشنبه، 24 فروردین 1399
وبینار پرورش زنبور عسل
در راستای حفظ فاصله اجتماعی و برگزاری کارگاه‌های مستقیما مرتبط با اشتغال، وبینار پرورش زنبور عسل از طرف مرکز نوآوری دانشگاه کردستان برگزار می‌شود
وبینار پرورش زنبور عسل

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان با بهره‌گیری از کارشناس برجسته پرورش زنبور عسل آقای مهرداد محبی شاهپور آبادی زنبوردار و دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام و منتور کسب و کار، برگزار می‌کند:

🍺آدرس ثبت‌نام و اطلاع از جزییات:
https://eseminar.tv/wb5592