نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
گارکاه رزومه نویسی در مرکز نوآوری برگزار شد
چهارشنبه، 27 آذر 1398
گارکاه رزومه نویسی در مرکز نوآوری برگزار شد
برگزاری کارگاه حرفه‌ای رزومه‌نویسی
کارگاه تخصصی رزومه نویسی در دو زمینه رزومه های شغلی و تحصلیلی توسط مدیر مرکز نوآوری آقای دکتر سلیمانی در روز سه شنبه 98/09/26 با حضور جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در محل مرکز نوآری برگزار گردید.در این کارگاه مدیر مرکز با بیان شیوه های مختلف نگارش رزومه نویسی در داخل کشور و خارج از کشور به بررسی و تبادل نظر و ارائه عملی رزومه نویسی شغلی و تحصیلی پرداختند.