نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
پایان استارت آپ ویکند گیاهان دارویی
شنبه، 23 آذر 1398
پایان استارت آپ ویکند گیاهان دارویی
پایان سه روز تلاش فشرده برای فراگیری کار گروهی و تجاری‌سازی ایده‌های مرتبط با گیاهان دارویی
رویداد شتاب گیاهان دارویی، که با همکاری سه نهاد تاثیرگذار در این زمینه (دانشگاه کردستان به نمایندگی مراکز نوآوری و رشد، دانشگاه جامع علمی کاربردی و پارک علم و فناوری استان کردستان) و حمایت تعداد زیادی از فعالان علمی و تجاری حیطه گیاهان دارویی استان کردستان، در تاریخ‌های 19 تا 21 آذر ماه 98 به میزبانی پارک علم و فناوری استان برگزار شد، شاهد حضور بیش از 70 دانشجو و فارغ التحصیل علاقه‌مند با رشته‌های مختلف تحصیلی اعم از پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی و مهندسی بود تا پس از پایان سه روز تلاش و فعالیت، سه ایده از میان 46 ایده ارائه شده، به عنوان برگزیده مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند.

این رویداد نوآورانه اشتغال‌زایی در حوزه گیاهان دارویی که در روز شنبه با سخنرانی آقایان دکتر جوادی ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی و آقای دکتر حمیدرضا مختاری معاون محترم وزارت کشاورزی و مجری راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی، افتتاح شد، در پایان نیز با سخنرانی آقایان دکتر سدری ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و آقای مهندس خسروی ریاست شرکت شهرک‌های صنعتی همراه بود تا شرکت کنندگان، بر اهمیت فعالیت خود در حیطه گیاهان دارویی استان کردستان، بیش از پیش آگاهی یابند و انگیزه بیشتری برای ادامه و ایجاد کسب و کارهای نوین درین زمینه داشته باشند.

ایده‌های برتر مورد حمایت به ترتیب عبارت بودند از:
1. هر خانواده روستایی، یک تولید کننده گیاهان دارویی
2. نانوکمپلکس گیاهی ضدعفونی کننده 
3. فراورده گیاهی برای سوختگی و زخم‌های سطحی