نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
برگزاری پیش رویداد استارت آپ ویکند گیاهان دارویی
دوشنبه، 11 آذر 1398
برگزاری پیش رویداد استارت آپ ویکند گیاهان دارویی
پیش رویداد گیاهان دارویی با حضور جمع کثیری از دانشجویان و علاقمندان حوزه گیاهان دارویی برگزار گردید
پیش رویداد استارت آپ ویکند گیاهان دارویی که قرار است در تاریخ 19 تا 21 آذر ماه سالجاری در محل پارک علم و فناوری استان برگزار گردد در تالار مرحوم دکتر شاهویی در روز یکشنبه 10 آذر ماه با حضور علاقمندان و کارآفرینان و دانشجویان برگزار گردید.در این رویداد ابتداآقای دکتر سلیمانی مدیر مرکز نوآوری دانشگاه با پرداختن به مقوله استارت آپ و فلسفه وجودی برگزاری این قبیل رویدادها در جهان به ارائه گزارشی از استارت آپ های برگزار شده توسط مرکز نوآوری پرداختند و پس از ایشان خانم دکتر عبدالملکی از پارک علم و فناوری استان به تشریح روند برگزاری رویداد پیش روی پرداختند.در انتهای مراسم نیز آقای دکتر برهان حسینی کارآفرین حوزه گیاهان دارویی و مدیر عامل شرکت شفای کردستان به تشریح و تبیین حوزه گیاهان دارویی در استان و کشور پرداختند.
 
لینک ثبت نام در رویداد گیاهان دارویی:
 https://evnd.co/DWaKC