نمایش خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / اخبار / نمایش خبر
پیش‌رویداد استارت‌آپ ویکند آب، با حضور پرشور اساتید و دانشجویان برگزار شد
سه‌شنبه، 11 تیر 1398
پیش‌رویداد استارت‌آپ ویکند آب، با حضور پرشور اساتید و دانشجویان برگزار شد
دوشنبه دهم تیر ماه 1398 تالار دکتر شاهویی دانشکده کشاورزی، جلسه مقدماتی آشنایی و توجیه ”رویداد نوآورانه اشتغال‌زایی در حوزه آب” برگزار گردید
دوشنبه دهم تیر ماه 1398 تالار دکتر شاهویی دانشکده کشاورزی، جلسه مقدماتی آشنایی و توجیه ”رویداد نوآورانه اشتغال‌زایی در حوزه آب”، مملو از جمعیت اساتید و دانشجویانی بود که رویکرد عملگرای دانشگاه کردستان در شکل‌گیری کسب و کارهای نوآورانه (استارت‌آپ)، را در رویدادهای مشابه قبلی دیده و به آن اطمینان پیدا کرده بودند. درین جمع متنوع، علاوه بر گرایش‌های مختلف کشاورزی مشتمل بر علوم و مهندسی آب و مهندسی بیوسیستم حاضر بودند.
جلسه با ارائه‌ای کاربردی و جذاب از آقای مهندس رحمت‌الله علاقه‌بندان، عضو توسعه ذیصلاح سازمان توسعه صنعتی ملل متحد شروع شد و در آن به چیستی ایده و ایده‌های تجاری و شرایط و ویژگی‌های آن برای اثربخشی، پرداخته شد. سپس آقای دکتر عیسی معروف‌پور، عضوهیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان، به بیان زمینه‌های مختلف ایجاد اشتغال در حوزه آب پرداختند و نکات جدید و کلیدی مختلفی را با حاضرین در میان گذاشتند.

رویداد نوآورانه اشتغال‌زایی حوزه آب، موسوم به “ئاو“ از تاریخ 19 تا 21 تیرماه جاری در محل مرکز نوآوری دانشگاه برگزار خواهد شد و برگزار کنندگان اصلی آن، پارک علم و فناوری استان، شرکت شهرکهای صنعتی استان، مرکز نوآوری و مرکز رشد دانشگاه کردستان هستند و همکاران  درون و برون دانشگاهی مختلفی نیز از جمله انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای طراح و مشاور و مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری سنندج و...در برگزاری آن نقش ایفا می‌کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس  زیر مراجعه فرمایید.