در دست اقدام

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان / عملکرد مرکز / در دست اقدام
-        استقبال از دانشجویان جدید الورود کارشناسی، ارشد و دکتری همراه با برگزاری کارگاه های ویژه برای آنان
 
-        برگزاری استارت آپ شو ویژه هر دانشکده و با توجه به رشته های تخصصی هر دانشکده با هدف یافتن ایده های نوآورانه کسب و کار
 
-        اجرای دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی
 
 -        دورهمی فارغ التحصیلان
 
-        برنامه سخنرانی کارآفرینان با هدف ایجاد انگیزه و انتقال دانش
 
-        پخش فیلم های مربوط به کارآفرینی و نوآوری در مرکز 
 
-        بازدید از صنایع و شرکت های کارآفرین موفق حسب درخواست انجمن های علمی - دانشجویی
 
-        پیشنهاد و کمک در برگزاری دوره های دانش افزایی اساتید با محوریت کارآفرینی و نوآوری
 
-        برگزاری رویداد های مرتبط با چالش های صنعت جهت تقویت نگرش دانشجویان
 
-        برگزاری مسابقات مختلف با موضوع کارآفرینی و نوآوری

 
 -        انجام فعالیت های پژوهشی مربوط با کارآفرینی با ارگان های خارج از دانشگاه
 
-        خبرنامه الکترونیکی مرکز
 
-        برگزاری کمپین های گوناگون در مناسبت های مختلف در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی