مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

استارت آپ های مرکز نوآوری

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان در راستای وظایف  ابلاغی از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مهر ماه 1397 کار خود را آغاز کرد.
از فعالیت‌ها و وظایف اصلی این مرکز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزش و تقویت خلاقیت و نواوری
2. برگزاری کارگاه‌های مکمل اشتغال برای گروه‌های مختلف
3. برگزاری مسابقات ایده‌پردازی، کتابخوانی، فیلم‌آموزی و ... در رابطه با خلاقیت و نواوری در اشتغال‌زایی
4. برگزاری رویدادهای نوآورانه اشتغال‌زایی (استارت آپ ویکند) مسأله محور برای رشته های مختلف
5. مشاوره جذب تسهیلات، ارتباط با سرمایه‌گذار و توانمندسازی افراد و شرکت‌های دارای ایده
6. سیمنارها و همایش‌های مرتبط با خلاقیت و نوآوری و اشتغالزایی
7. پرورش و آموزش کاردانشجویی و کارآموز در زمینه‌های مختلف مرتبط با نوآوری، خلاقیت و حیطه‌های اشتغالزا 
اخبار و رویدادها