مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

استارت آپ های مرکز نوآوری

به ایده‌ها رنگ واقعیت بده ..!

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای وظایف  ابلاغی از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مهر ماه 1397 کار خود را آغاز کرد.
از فعالیت‌ها و وظایف اصلی این مرکز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزش و تقویت خلاقیت و نواوری
2. برگزاری کارگاه‌های مکمل اشتغال برای گروه‌های مختلف
3. برگزاری مسابقات ایده‌پردازی، کتابخوانی، فیلم‌آموزی و ... در رابطه با خلاقیت و نواوری در اشتغال‌زایی
4. برگزاری رویدادهای نوآورانه اشتغال‌زایی (استارت آپ ویکند) مسأله محور برای رشته های مختلف
5. مشاوره جذب تسهیلات، ارتباط با سرمایه‌گذار و توانمندسازی افراد و شرکت‌های دارای ایده
6. سیمنارها و همایش‌های مرتبط با خلاقیت و نوآوری و اشتغالزایی
7. پرورش و آموزش کاردانشجویی و کارآموز در زمینه‌های مختلف مرتبط با نوآوری، خلاقیت و حیطه‌های اشتغالزا 
اخبار و رویدادها